Trung tướng Trần Đình Nhã: Bộ Công an đề xuất bỏ cấp tổng cục

You are here:
Go to Top