Trung tướng Trần Đình Nhã: Bộ Công an có thể bỏ cấp tổng cục trong năm 2018

You are here:
Go to Top