Trump gọi một tờ báo Mỹ là 'quyển tiểu thuyết dở tệ'

You are here:
Go to Top