Fuji Nguyễn là người mẫu Việt đầu tiên diễn cho Dolce & Gabbana

You are here:
Go to Top