Chủ tịch Hội đồng dân tộc: Nên xác minh tài sản khi thăng cấp tướng

You are here:
Go to Top